IHRE FINANZÄMTER des Landes Nordrhein-Westfalen

Ihre Finanzämter des Landes Nordrhein-Westfalen0/
Logo: nrwGOV Ihre Finanzämter des Landes Nordrhein-Westfalen0/

IHRE FINANZÄMTER des Landes Nordrhein-Westfalen

Allgemene informatie over de aanvraag op registratie
 
U moet zich als Nederlandse ondernemer bij de Duitse belastingdienst voor de omzetbelasting laten registreren? Deze aanvraag is bij het belastingkantoor te Kleve in te dienen.
 
Voor afstandsverkopen, dropshipping en Amazon vindt u informatie onder punt 2.
 
U wordt verzocht de volgende documenten in te dienen:
(vgl. Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung (formulare-bfinv.de):

 1. Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern / VAT registration form for non-resident businesses
  Fragebogen / VAT registration form for non-resident businesses
  Anlagen zum Fragebogen / Supplements to the VAT registration form for non-resident businesses
  Anlage 1 - Körperschaften und Gesellschaften / Supplement 1 - Corporations and partnerships
  Ergänzungsblatt zu Anlage 1 - Anteilseigner / Continuation sheet for the supplementary sheet 1 “Corporations”
  Anlage 2 - Einrichtungen / Supplement 2 - Facilities
  Anlage 3 - Personenbeförderungen / Supplement 3 - Passenger transport services
  Anleitung zum Fragebogen / Guidance notes for completing the VAT registration form
  Als contact per mail gewenst is, zal er toestemming verleent moeten worden aan het belastingkantoor te Kleve om per mail te kunnen reageren.
 2. Authorisation for information exchange with the Local Tax Office by e-mail 
 3. Mededeling van uw Nederlandse BTW Nummer
 4. Uittreksel kamer van koophandel
 5. Bedrijfsstructuur (organigram)

 
Let op: alleen de vragenlijst voor de fiscale behandeling is via het “Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung” in te vullen. Verdere formulieren zijn na afgifte van het belastingnummer via ELSTER in te dienen.
Meer informatie vindt u onder de punt 3 “Informatie van het belastingkantoor Kleve over elektronische aangifte via ELSTER en het nieuwe Elster Online-Portal”.
 
Uw aanvraag kan per post of elektronisch (per mail: @email) ingedient worden.
 
Aanwijzing voor ondernemers die omzet realiseren uit de verhuur en verpachting van grondbezit
 
Over de verhuur en verpachting van binnenlands grondbezit wordt altijd winstbelasting geheven. Bevoegd voor de aanslag van inkomsten- of vennootschapsbelasting is het belastingkantoor, in wiens regio zich het meest waardevolle deel van het vermogen bevindt.
 
Om afwijkende bevoegdheden voor het heffen van omzet- en winstbelasting te vermijden, is thans bepaald dat het belastingkantoor, dat bevoegd is voor de heffing van winstbelasting, ook bevoegd is voor de heffing van de omzetbelasting. Extra administratieve inspanningen als gevolg van de bevoegdheid van twee belastingkantoren wordt hierdoor, zowel voor de ondernemer als voor de fiscus, vermeden.
 
De bovengenoemde documenten kunt u indienen bij het belastingkantoor Kleve. Daar vindt dan de voorselectie plaats, waarna de stukken onmiddelijk worden doorgestuurd naar het belastingkantoor dat bevoegd is om de winstbelasting te heffen.Het belastingnummer wordt dan per omgaande door het desbetreffende belastingkantoor toegewezen.
 
Indien u voor de heffing van omzetbelasting niet van deze vereenvoudingsregeling gebruik wilt maken, dient u dit duidelijk kenbaar te maken.

Informatie over afstandsverkopen, dropshipping en Amazon
 
Gebruik van een Nederlandse opslagruimte
 
U bent een Nederlandse handelsonderneming en vervoert of verzendt uw goederen vanuit uw Nederlandse opslagruimte aan particulieren in Duitsland. In principe moet over deze leveringen Nederlandse BTW in rekening gebracht worden. Wanneer u met deze leveringen en netto-omzet van meer dan € 100.000 (drempelbedrag) bereikt, wordt overeenkomstig met de wettelijke bepalingen, de plaats van levering naar Duitsland verplaatst. Met het gevolg, dat vanaf dat moment Duitse omzetbelasting verschuldigd is.
 
Samen met de registratieformulieren, behoort u een opstelling van de betreffende omzetten (bijv. een excel-tabel, met een maandelijks totaal) over de leveringen naar Duitsland in te dienen. Dit geldt voor het jaar vóór overschrijding van het drempelbedrag en het jaar van overschrijding.
 
Is het drempelbedrag (nog) niet oveschreden, maar heeft u bij de Nederlandse fiscus aangevraagd het drempelbedrag niet toe te passen, dan behoort u een kopie van de bevestiging in te dienen.
Vanaf het moment dat het drempelbedrag niet meer toegepast wordt, moet voor alle leveringen aan particulieren in Duitsland Duitse omzetbelasting in rekening gebracht worden.
 
Vanaf 01-07-2021 bedragen de drempelbedragen in alle lidstaaten € 10.000 en bestaat de mogelijkheid om aan het OSS-Systeem deel te nemen, waardoor een registratie in andere lidstaaten (zoals hierboven beschreven) niet meer noodzakelijk is. Informeer hierover bij de Nederlandse belastingdienst.
Maakt u vanaf 01-07-2021 gebruik van het OSS-Systeem, dan dient u de bevestiging van de Nederlandse belastingdienst (Bevestiging registratie unieregeling (éénloketsysteem)) met uw registratieaanvraag in te dienen.
 
Gebruik van een Duitse opslagruimte
 
U bent een Nederlandse handelsonderneming en vervoert of verzendt uw goederen vanaf een Duitse opslagruimte. Over deze leveringen is Duitse omzetbelasting verschuldigd. Het drempelbedrag is op deze leveringen niet van toepassing.
Het gebruik van een opslagruimte in Duitsland is kenbaar te maken, bijv. door middel van een kopie van het huurcontract of iets dergelijks.

LET OP:  Leveringen binnen Duitsland vanuit een Duitse opslagruimte zijn geen afstandsverkopen, maar belastingplichtige lokale verkopen in Duitsland. Deze vallen niet onder de nieuwe OSS-Regeling. Hiervoor is altijd een registratie bij het belastingkantoor in Kleve noodzaakelijk.

Dropshipping
 
Levert u door middel van dropshipping, dan hebben wij verdere informatie nodig, om de plaats van levering te kunnen bepalen.
In dit geval dient u de feiten uitvoerig te beschrijven en aan te geven welke ondernemer(s) hieraan deelnemen en welke ondernemer(s) voor het transport verantwoordelijk zijn.
 
 
Mocht voor uw bedrijf één of meedere van de bovengenoemde van toepassing zijn, is een registratie voor de omzetbelasting in Duitsland nodig en behoort u de verderop genoemde formulieren volledig ingevuld en ondertekend in te dienen.
 

 1. Fragebogen zur umsatzsteuerlichen Erfassung von im Ausland ansässigen Unternehmern / VAT registration form for non-resident businesses
  Fragebogen / VAT registration form for non-resident businesses
  Anlage zum Fragebogen / Supplement to the VAT registration form for non-resident businesses
  Anlage - Handel mit Waren über das Internet / Supplement - Online trade in goods
  Anleitung zum Fragebogen / Guidance notes for completing the VAT registration form
  Als contact per mail gewenst is, zal er toestemming verleent moeten worden aan het belastingkantoor te Kleve om per mail te kunnen reageren.
 2. Authorisation for information exchange with the Local Tax Office by e-mail
 3. Mededeling van uw Nederlandse BTW Nummer
 4. Uittreksel kamer van koophandel
 5. Documenten over het gebruik van de opslagruimte van Amazon (bijv. contract of bevestiging van Amazon over deelname aan het fulfillment-program)
  Beispiel Fulfilment-Nachweis 
 6. Afrekeningen en overzichten van Amazon over de behaalde omzet per maand Beispiel Muster-Amazonabrechnung
 7. Als u in Nederland gebruik maakt van het One-Stop-Shop (OSS-Systeem) is het noodzaakelijk de “Bevestiging registratie unieregeling (éénloketsysteem)” van de Nederlandse belastingdienst in te dienen.

 
Uw aanvraag kan per post of elektronisch (per mail: @email) ingedient worden.

Mein Elster”, uw online omgeving, biedt voor alle belastingplichtigen de mogelijkheid formulieren en verdere mededelingen, zoals
 

 • de aangifte van de omzetbelasting per maand of kwartaal (Umsatzsteuer-Voranmeldung)
 • de aangifte van de omzetbelasting voor het gehele kalenderjaar (Umsatzsteuererklärung)
 • het voortdurend uitstellen van de aangifte van de omzetbelasting (Dauerfristverlängerung)
 • de samenvattende aangifte aan het Bundeszentralamt für Steuern (Zusammenfassende Meldung)
 • verandering in adresgegevens
 • verandering in bankgegevens
 • bezwaarschriften

 
online via het internet in te vullen en op te sturen.
 
Mein Elster” werkt op elk actueel computersystem, de voorwaarden vindt u hier. Met de registratie kan pas na bekendmaking van het belastingnummer gestart worden.
 
Nederlandse ondernemers worden geadviseerd, de gratis registratie voor de certificatie (Zertifikatsdatei) te kiezen. De Zertifikatsdatei functioneert als digitale handtekening voor het digitaal indienen van aangiftes.
 
Let op: Tijdens de personalisering in het registratieprocess moet voor een organisatie gekozen worden.

De vraag naar het “Land” heeft betrekking op de plaats van het belastingkantoor te Kleve. Kies daarom Nordrhein-Westfalen.
 
Nadat alle gegevens voor de registratie ingevuld en verstuurd zijn, ontvangt u een
mail, om uw registratie te bevestigen. Hierna ontvangt u nogmaals een mail met hierin het eerste gedeelte van uw activeringscode. Binnen twee weken ontvangt u het tweede gedeelte van de activeringscode per brief.
 
U komt bij stap 2 (Schritt 2) via de link uit uw mail of via https://www.elster.de/eportal/infoseite/benutzerkonto_aktivieren
 
Bij de uitvoering van stap 2 (Schritt 2) moet u beide codes invullen, zodat het veiligheidscertificaat die voor de registratie nodig is, op uw computer opgeslagen en u een PIN als wachtwoord kunt kiezen. Let op: bewaar de PIN altijd goed en beveiligd. Bent u de PIN kwijt of vergeten, dan is inloggen niet meer mogelijk en moet u zich weer opnieuw laten registreren!
 
https://www.elster.de/eportal/erneuereZugang/usernameEmail
 
Het bestand met het certificaat is in uw “downloads”-map te vinden. De naam bestaat uit uw nickname, het woord: elster en de datum met het tijdstip van de uitvoering van stap 2.
 
Met de uitvoering van stap 3 (Schritt 3) moet u zich met de computer, waarop het veiligheidscertificaat is opgeslagen, eerst aanmelden. Op deze manier wordt de registratie succesvol afgesloten. In een volgende stap is het adres eenmalig verder aan te vullen. Hierbij hoeft bij “Land” niets ingevuld te worden, maar moet “Niederlande” als “staat” gekozen worden. Als “Benutzergruppe” dient “Unternehmer” gekozen te worden.
 
Indien de foutmelding verschijnt, dat uw PIN verkeerd is, dient u vanaf stap 2 opnieuw te beginnen, totdat u succesvol ingelogd bent.

U bent als Nederlandse ondernemer in Duitsland werkzaam. Er zijn kosten met Duitse omzetbelasting ontstaan. Uw onderneming heeft echter geen omzetten in Duitsland gerealiseerd of slechts omzetten gerealiseerd waarvoor degene aan wie de dienst wordt verleend belasting verschuldigd is. Verdere informatie over de vergoeding van de duitse btw kunt U vinden bij het duitse Bundeszentralamt für Steuern in Schwedt. (BZST: www.bzst.de Menüpunkt "Steuern International/Vorsteuervergütung"). De aanvraag voor vergoeding van de duitse btw dient U via het internet bij de belastingdienst (www.belastingdienst.nl / "Zakelijk ›Btw ›Zakendoen met het buitenland ›Btw terugvragen uit andere EU-landen") te doen.

 • U bent als Nederlandse ondernemer in Duitsland werkzaam. Er zijn kosten met Duitse omzetbelasting ontstaan. Uw onderneming heeft bijvoorbeeld goederen in Duitsland geleverd of diensten voor particulieren in Duitsland verricht. Hieronder vallen geen goederenleveringen vanuit Nederland aan Duitse ondernemers met een Duits identificatienummer, die vanuit Nederlands standpunt een in Nederland belastingvrije intracommunautaire levering zijn. U moet bij de Belastingdienst de registratie als ondernemer (zie punt 1) en de toewijzing van een belastingnummer aanvragen.

U heeft als Nederlandse ondernemer goederen naar Duitsland ingevoerd en Duitse omzetbelasting bij invoer betaald. Na de invoer werden de goederen naar het bedrijf in Nederland overgebracht. Volgens § 3 lid 8 UStG (Duitse Wet op de omzetbelasting) geldt de levering die op de invoer volgt als zijnde in Duitsland uitgevoerd. Het overbrengen van de goederen naar Nederland geldt als een fictieve intracommunautaire levering, die in Duitsland onder de voorwaarden van § 6 a Duitse Wet op de omzetbelasting (UStG) vrij van belasting is. De fictieve intracommunautaire levering moet op een aangiftebiljet worden vermeld. De wet wil daarmee een registratie van bepaalde goederenbewegingen over een EU-grens verzekeren, die niet op een leveringsprocedure tegen betaling berusten.

Het betreft het ondernemingsinterne overbrengen van goederen vanuit Duitsland naar een andere EU-staat, voorzover het overbrengen niet alleen tijdelijk is. Bij het ondernemingsinterne overbrengen komen objecten zonder transactie waarvoor moet worden betaald in een andere EU-staat. De goederen blijven in het bezit van de ondernemer. Als berekeningsgrondslag voor deze fictieve omzetten moet de netto inkoopsprijs worden vastgesteld. In de andere EU-staat moet een overeenkomstige belastingheffing op verkrijging worden toegepast. Er wordt gewezen op paragraaf 1a.2. van de richtlijnen voor de omzetbelasting (UStAE). Paragraaf 14a.1. UStAE vraagt in die gevallen als concreet bewijs om een zogenaamde pro-forma factuur waarin de volgende gegevens moeten staan:

 • de hoeveelheid en de in de handel gebruikelijke aanduiding van de objecten,
 • de berekeningsgrondslag,
 • het Duitse en buitenlandse identificatienummer van de onderneming.

Bij de Belastingdienst moet u de registratie als ondernemer (zie punt 1) en de toewijzing van een belastingnummer en een Duits identificatienummer (zie punt 5) aanvragen.

Bovendien moet u voor de controle van het intracommunautaire handelsverkeer bij het Bundeszentralamt für Steuern in Schwedt maandelijks de "samenvattende aangifte" indienen.

U heeft als Nederlandse ondernemer goederen in Duitsland ingekocht. Uw leverancier heeft u Duitse omzetbelasting in rekening gebracht. U heeft de goederen niet direct in Duitsland doorverkocht, maar naar het bedrijf in Nederland overgebracht. Het overbrengen van de goederen naar Nederland geldt als een fictieve intracommunautaire levering, die in Duitsland onder de voorwaarden van § 6 a Duitse Wet op de omzetbelasting (UStG) vrij van belasting is. De fictieve intracommunautaire levering moet op een belastingaangifte worden vermeld. De wet wil daarmee een registratie van bepaalde goederenbewegingen over een EU-grens verzekeren, die niet op een leveringsprocedure tegen betaling berusten.

Allereerst wordt gecontroleerd of de levering moet worden behandeld als een belastingvrije intracommunautaire levering. Van een intracommunautaire levering is sprake, wanneer bij aanvang van de levering van goederen reeds vaststaat dat de goederen naar Nederland worden vervoerd. In dat geval moet u de leverancier uw Nederlandse BTW-identificatienummer verstrekken en de Gelangensbestätigung [ontvangstbevestiging van de afnemer] in de zin van § 17a UStDV overhandigen. De leverancier moet de levering dan als belastingvrije intracommunautaire levering behandelen en de factuur corrigeren. Vergoeding van de voorbelasting van de gefactureerde BTW is niet mogelijk.

Van een belastingvrije intracommunautaire levering is echter geen sprake wanneer de goederen pas op een later moment naar Nederland worden overgebracht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de goederen eerst aan een binnenlands magazijn worden geleverd of wanneer een geplande wederverkoop van de goederen in Duitsland niet heeft plaatsgevonden. In dit geval verricht uw leverancier een belastingplichtige binnenlandse levering. De berekende Duitse omzetbelasting kunt u als voorbelasting aftrekken. Daarnaast moet u het overbrengen van de goederen verklaren.

Het betreft het ondernemingsinterne overbrengen van goederen vanuit Duitsland naar een andere EU-staat, voorzover het overbrengen niet alleen tijdelijk is. Bij het ondernemingsinterne overbrengen komen objecten zonder transactie waarvoor moet worden betaald in een andere EU-staat. De goederen blijven in het bezit van de ondernemer. Als grondslag voor deze fictieve omzetten moet de netto inkoopsprijs worden bepaald. In de andere EU-staat moet een overeenkomstige belastingheffing op verkrijging worden toegepast. Er wordt gewezen op paragraaf 1a.2. van de Duitse richtlijnen voor de omzetbelasting (UStAE).

Paragraaf 14a.1. lid 3 UstAE vraagt in die gevallen als concreet bewijs om een zogenaamde pro-forma factuur waarin de volgende gegevens moeten staan:

 • de hoeveelheid en de in de handel gebruikelijke aanduiding van de objecten,
 • de berekeningsgrondslag,
 • het Duitse en buitenlandse identificatienummer van de onderneming.

Bij de Belastingdienst moet u de registratie als ondernemer (zie punt 1) en de toewijzing van een belastingnummer en een Duits identificatienummer (zie punt 5) aanvragen.

Bovendien moet u voor de controle van het  intracommunautaire handelsverkeer bij het Bundeszentralamt für Steuern in Schwedt maandelijks de "samenvattende aangifte" indienen.

Als Nederlandse ondernemer hebt u een Duits identificatienummer nodig. Anders dan in Nederland is het BTW-identificatienummer in Duitsland niet hetzelfde als het belastingnummer dat u van de Belastingdienst ontvangt. Een identificatienummer wordt alleen verstrekt wanneer u in Duitsland als ondernemer bent geregistreerd en dus over een belastingnummer bij de Belastingdienst beschikt. Het Bundeszentralamt für Steuern (Federale Dienst voor Financiën) is bevoegd het identificatienummer te verstrekken.

Het verzoek om toewijzing van een BTW-identificatienummer kan ook in het kader van de fiscale registratie bij het belastingkantoor Kleve worden ingediend (zie punt 1 / formulier voor de fiscale behandeling).

Als Nederlandse ondernemer realiseert u omzetten in Duitsland en bent u verplicht een voorlopige aangifte voor de omzetbelasting in te dienen. De indiening van voorlopige aangiften voor de omzetbelasting geschiedt maandelijks of per kwartaal. Indiening van een voorlopige aangifte voor de omzetbelasting is ook vereist wanneer u in het betreffende tijdvak geen omzetten in Duitsland hebt gerealiseerd en ook geen voorbelastingen op goedereninkopen zijn betaald of kosten in Duitsland zijn ontstaan. Wij verzoeken u ook voor die tijdvakken een voorlopige aangifte in te dienen. Vul onder omzetten en voorbelastingen telkens het getal 0 in. Door een nihil-aangifte in te dienen, voorkomt u dat u voor dat tijdvak van de voorlopige aangifte een aanmaning ontvangt.

U heeft als Nederlandse onderneming bij het Bundeszentralamt für Steuern (Federale Dienst voor Financiën) in Schwedt een verzoek om vergoeding van de Duitse omzetbelasting ingediend. Het verzoek werd afgewezen. De afwijzing betekent niet dat ook de restitutie van de voorbelastingen wordt afgewezen. De restitutie of verrekening zal door de Belastingdienst worden uitgevoerd, voorzover de voorwaarden voor de algemene heffingsprocedure aanwezig zijn. U moet zich echter als ondernemer bij de Belastingdienst voor de heffing van omzetbelasting laten registreren en ontvangt om die reden van de Belastingdienst automatisch een brief waarin u wordt verzocht een belastingaangifte en eventueel andere stukken in te dienen. Mocht deze brief niet binnen 1 maand nadat de vergoeding door het Bundeszentralamt für Steuern (Federale Dienst voor Financiën) is afgewezen zijn ontvangen, dan verzoeken wij u zich tot de Belastingdienst te wenden.

U bent een Nederlandse onderneming en voert in Duitsland werk uit (leveringen met montage) en verleent andere diensten (dienstverlening).

Indien de plaats van deze dienstverlening volgens de Wet op de omzetbelasting in Duitsland ligt, valt uw dienstverlening in Duitsland in principe onder de belasting. De voor uw dienstverlening verschuldigde omzetbelasting wordt echter volgens de wet op degene aan wie de dienst wordt verleend (uw opdrachtgever) overgedragen. De belastingschuld wordt echter alleen overgedragen wanneer degene aan wie de dienst wordt verleend een ondernemer of een publiekrechtelijke persoon (bijvoorbeeld steden en gemeenten) is. Op uw factuur mag geen (Duitse) omzetbelasting te zien zijn. Alleen de nettovergoeding wordt in rekening gebracht en door degene aan wie de dienst wordt verleend aan u betaald. Degene aan wie de dienst wordt verleend is verplicht de voor uw dienstverlening ontstane omzetbelasting te berekenen en aan zijn eigen belastingdienst af te dragen. Om die reden dient u op uw factuur duidelijk te wijzen op de plicht de omzetbelasting af te dragen (degene aan wie de dienst wordt verleend is belasting verschuldigd). Indien andere ondernemers u Duitse omzetbelasting in rekening hebben gebracht, kan bij het Bundeszentralamt für Steuern in Schwedt (www.bzst.de -> Steuern International/Vorsteuervergütung) vergoeding van deze omzetbelasting worden aangevraagd (zie punt 2).

Indien u de bovengenoemde diensten aan particulieren verleent, zijn de particulieren niet verplicht de omzetbelasting af te dragen. In die gevallen moet op uw facturen Duitse omzetbelasting zichtbaar zijn en moet u zelf de omzetbelasting bij de Belastingdienst opgeven

U hebt een busonderneming en vervoert in Duitsland personen. Diensverlenend vervoer vindt plaats waar dit vervoer tot stand wordt gebracht. Indien het vervoer zich niet alleen tot Duitsland uitstrekt, valt alleen dat deel onder de Duitse Wet op de omzetbelasting (UStG), dat op Duitsland betrekking heeft. De aan belasting onderhevige omzet die op Duitsland betrekking heeft, moet in principe over de totale prijs inclusief alle bijkomende kosten worden berekend. Hiervoor moet de netto vervoersprijs in verhouding tot de lengte van de trajectgedeelten - inclusief de zogenaamde kilometers zonder passagiers - volgens de volgende formule worden verdeeld:
 

(Netto vervoersprijs voor het gehele traject in euro   X   Aantal kilometers van het Duitse trajectgedeelte)
/   kilometers van het totale traject
=   Vergoeding voor het Duitse trajectgedeelte in euro


kilometers zonder passagiers (lege kilometers):
Bedoeld zijn de kilometers die deel uitmaken van de vervoersdienst zonder personen te vervoeren.
De plaats van de vervoersdienst is de plaats waar het vervoer feitelijk plaatsvindt (begin en einde van de bestelde vervoers/transportservice).
De rit/heen- en terugreis van of naar het depot-zonder te vervoeren passagiers-maakt geen deel uit van de vervoersprestatie.
Deze kilometers mogen daarom niet in de berekening (verhouding trajectgedeelte binnen- en buitenland) worden meegenomen ( uitleg in 3b.1.Abs. 6 Nr. 1 S. 4+5 UStAE, Umsatzsteueranwendungserlass).

Tot de netto vervoersprijs behoort niet de omzetbelasting die in Duitsland of in het buitenland moet worden betaald. Het belastingtarief bedraagt in principe 19%. Voor het goedgekeurde geregeld vervoer moet het verlaagde belastingtarief van 7% worden toegepast wanneer het vervoerstraject in Duitsland niet meer dan 50 kilometer bedraagt of binnen een gemeente plaatsvindt. De vergoeding kan ook eenvoudiger uit de bruto vervoersprijs (inclusief de Duitse en Nederlandse omzetbelasting) volgens de volgende formule worden vastgesteld:
 

(Bruto vervoersprijs voor het gehele traject in euro   X   Aantal kilometers van het Duitse trajectgedeelte
  Aantal kilometers van het totale traject
=   Bruto vergoeding voor   het Duitse trajectgedeelte in euro

 
U moet bij de Belastingdienst registratie als ondernemer en de toewijzing van een belastingnummer aanvragen. Wij verzoeken u tegelijkertijd de volgende vragen te beantwoorden:
 

 1. Is uw firma reeds bij een Duitse belastingdienst bekend? Zo ja, bij welke belastingdienst en onder welk belastingnummer? In dat geval hoeven de volgende vragen niet te worden beantwoord.
   
 2. Sinds wanneer vindt vervoer van personen in Duitsland plaats?
   
 3. Vindt het vervoer plaats via het goedgekeurde geregelde vervoer of pendelvervoer tussen bepaalde vertrek- en eindpunten of uitsluitend incidenteel?
   
 4. Vindt het incidentele vervoer uitsluitend plaats binnen de EU-landen of wordt ook de grens naar derde staten (landen die niet tot de EU behoren) overschreden? Zo ja, wordt aan de Duitse grens de zogenaamde belasting op goederen/personenvervoer door de douane geheven?
   

Bovendien moet het voorgedrukte formulier ″USt 1 TU Aangifte betreffende internationaal personenvervoer met autobussen″ en een lijst met ambtelijke nummerplaten van de voertuigen worden ingediend. Dit voorgedrukte formulier is gevoegd bij het "blad over de heffing van omzetbelasting van internationaal personenvervoer over de weg met autobussen die niet in Duitsland zijn toegelaten". U kunt het blad downloaden via www.bundesfinanzministerium.de (->"Service / Publikationen / BMF-Schreiben")

U bent een Nederlandse handelsonderneming en verkoopt uw goederen in Duitsland op markten, openbare wegen of huis aan huis.

U bent verplicht een zogenoemd omzetbelasting-cahier bij te houden en daarin al uw omzet en voorbelastingen te noteren. Bij de uitoefening van de werkzaamheden dient u het omzetbelasting-cahier steeds bij u te hebben. Voordat u met de werkzaamheden begint, moet u bij de Belastingdienst een omzetbelasting-cahier aanvragen. De Belastingdienst bepaalt het tijdstip waarop het omzetbelasting-cahier op z'n laatst ter controle dient te worden overlegd.

Voor de berekening van de omzetbelasting moeten maandelijks of per kwartaal voorlopige aangiften bij de Belastingdienst worden ingediend.

Bij het belastingkantoor Kleve kunt u verzoeken om registratie als ondernemer (zie punt 1.) en toewijzing van een belastingnummer.  

U hebt als Nederlandse onderneming van de Belastingdienst een aanmaning ontvangen om een aangiftebiljet voor de omzetbelasting in te dienen.

De aanmaning betreft de indiening van een jaaraangifte van de omzetbelasting. Anders dan in Nederland bestaat in Duitsland naast de plicht een voorlopige aangifte van de omzetbelasting in te dienen ook de plicht een jaaraangifte van de omzetbelasting in te dienen, zelfs wanneer de geldswaarden niet afwijken van die van de voorlopige aangifte. Wij verzoeken u daarom nogmaals de aangifte van de omzetbelasting vóór de genoemde datum bij de Belastingdienst in te dienen.